Lab Members


Faculty

AOYAGI, Toshio Professor Home Page
TERAMAE, Jun-nosuke Associate Professor Home Page
MIYAZAKI, Syuji Senior Lecturer Home Page
TUTU, Hiroki Assistant Professor Home Page
HARADA, Kenji Assistant Professor Home Page

Staff

OKAZAKI, Hiromi Secretary

Doctor’s course students

Thomás Rodrigues Crespo
D3
TATSUKAWA, Tsuyoshi
D3
TOMITA, Futa
D3
TAKASU, Shotaro D3
FURUKAWA, Haruma
D1

Master’s course students

TORIBE,Yuko
M2
MIZUTANI, Tenchi
M2
OKUMURA, Hideki
M2
KOJIMA, Seiya
M2
KOMOTO, Keita
M2
SATO, Shotaro M2
NAKAMUTA, Asahi M2
BABA, Kentaro M2
WATANABE, Taishi M2
ITO, Masatoki M1
SHIGA, Satoshi M1
TOJO, Kampei M1
TOMOTO, Arata M1
NISHIKAWA, Taiga M1
MINAKAWA, Ryo
M1
MIWA, Ryusei M1
YAMAJI, Ryusuke M1

Undergraduate students

MORIMURA, Kazuho B4
EBIHARA, Yuito B4
TAKAHASHI, Yutaro B4
TERAMAE, Makoto B4
SAITO, Yuji
B4
MIYAKE, Yuki
B4

ページtopへ▲

京都大学 情報学研究科 先端数理科学専攻 非線形物理学講座