Lab Members


Faculty

AOYAGI, Toshio Professor Home Page
TERAMAE, Jun-nosuke Associate Professor Home Page
MIYAZAKI, Syuji Senior Lecturer Home Page
TUTU, Hiroki Assistant Professor Home Page
HARADA, Kenji Assistant Professor Home Page

Staff

OKAZAKI, Hiromi Secretary
ISHIDA, Yukimi Secretary

Doctor’s course students

ARAI, Takahiro D3
Thomás Rodrigues Crespo
D3
YONEDA, Ryosuke
D2(Homepage
TATSUKAWA, Tsuyoshi
D2
TOMITA, Futa
D1

Master’s course students

NAKANE, Naoya
M2
TAKASHIMA, Kaito
M2
MATSUDA, Yuuki
M2
OU, Hirotaka
M2
TAKASU, Shotaro
M2
YAMANAKA, Kota M2
WATANABE, Naota M2
YAMAMOTO, Masaharu M2
ASOSHINA, Yuga M1
TAKAISHI, Koki M1
MANABE, Hidetaka M1
KOUGYOU, Keiichi M1
GOTOU, Yuuya M1
SAEKI, Takuya M1
MIYAHIRA, Yoshiaki
M1

Undergraduate students

AKAMATSU, Takumi B4
IWASAKI, Suguru B4
TAKAI,  Masaichi B4
SHINZATO, Kenta B4
TORII, Yuuji
B4
FURUKAWA, Haruma
B4

ページtopへ▲

京都大学 情報学研究科 先端数理科学専攻 非線形物理学講座